Nederlands

Welkom bij de Hervormde Gemeente Hoogstede

Wie zijn wij?
Wij zijn een plaatselijke Hervormde Gemeente die deel uit maakt van de „Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Nordwestdeutschland en Bayern“. Samen met meerdere  Gemeenten vormen wij de „Synode Grafschaft Bentheim“. Onze gemeente telt over 1600 leden, een kerkenraad, deze bestaat uit 10 leden onder voorzitterschap van de predikant. Verder is er nog een college van 11 diakenen. Gezamenlijk met veel vrijwilligers zijn deze bij allerlei activiteiten in onze gemeente betrokken.

Wat geloven wij?
De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God. Wij geloven dat dit Boek betrouwbaar is en ons door God gegeven is om Hem te leren kennen en te dienen als onze God.
- God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om mensen te redden van hun verlorenheid.
- Hij wil hen door het geloof laten delen in het heil als vrucht van het werk van de Heilige Geest.
- Hij wil hen op deze wijze tot hun bestemming brengen in een leven dat gericht is op Gods eer.
- Hiertoe vergadert Hij Zich een gemeente die Hij ten eeuwigen leven heeft verkoren.

Gemeente zijn
Geloven kun je niet alleen,  daarom geeft God ons de gemeente, om samen het geloof  te beleven. Dat krijgt gestalte in de kerkdiensten, het verenigings- en clubwerk, en in de onderlinge hulp en verbondenheid in het dagelijks leven, maar vooral ook bij vreugde en verdriet.

Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst.

Informatie
- Kerkenraad, Hauptstrasse 49, 49846  Hoogstede, Tel.: 05944-1404